List Pasterski abp. Józefa Kupnego w sprawie synodu diecezjalnego

3 września w parafiach Archidiecezji Wrocławskiej odczytany został List Pasterski autorstwa abp. Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego, w którym pada zachęta do modlitwy za Synod diecezjalny oraz aktywnego w nim udziału.

Temat listu nawiązywał do jedności w Kościele lokalnym – “Stań za Jezusem i idź za Nim”. To jasny akcent, w jakim trybie ma przebiegać Synod. Ma to być przede wszystkim spotkanie z Jezusem i rozeznanie, jaką drogą chcę poprowadzić Kościół Wrocławski.

Ważnym akcentem jest wskazanie, że sam synod ma być niczym diecezjalne rekolekcje służące odnowie i nawróceniu. Jest on także owocem trwającego jeszcze Synodu o synodalności. Wyrażają to słowa Maryi z Kany Galilejskiej zawarte w rozdziale 2 Ewangelii wg św. Jana : “Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn.” – Trzy słowa-klucze nowego synodu diecezjalnego są owocem tamtych doświadczeń: komunia, formacja, misja – czytamy w liście.

Dla wyjaśnienia i zachęty podane zostały także zadania, które mają pomóc w rozumieniu i przebiegu synodu. – Pierwszym jest doświadczenie spotkania Boga we wspólnocie Ludu Bożego – rodzaj „diecezjalnych rekolekcji” w komunii ochrzczonych. Drugi cel to rozeznanie, przemyślenie i nowa organizacja kościelnych struktur, aby służyły odnowie wiary i owocnej misji. Trzecie zadanie to próba „prorockiego” zarysowania wizji życia Kościoła, aby wyprzedzać nadchodzące wydarzenia, a nie tylko działać w reakcji na już obecne problemy – zazacza metropolita wrocławski, a jednocześnie wspomina o przygotowaniach dalszych do Jubileuszu Odkupienia roku 2025 oraz przygotować archidiecezję do przeżywania Wielkiego Jubileuszu Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa w roku 2033.

Wszystkie założenia synodu mogą być zrealizowane tylko dzięki zaangażowaniu wiernych: – Serdecznie zapraszam do udziału w SYNODZIE DIECEZJALNYM. Udział możliwy jest dla każdego na dwa sposoby: przez modlitwę i udział w zespole synodalnym – zaprasza abp Józef Kupny:

A cały list można przeczytać poniżej:

—————————————————————

Drodzy Kapłani, Siostry i Bracia zakonni, Siostry i Bracia w Chrystusie!

Piotr na nowo staje i rusza za Jezusem

Dzisiejsze słowo Boże zaprasza nas, aby na nowo zająć miejsce za Jezusem i iść Jego drogą. Właśnie usłyszeliśmy historię Piotra, który upomina i poucza Jezusa. Piotr wysuwa się przed swego Mistrza i próbuje Go prowadzić; uczeń chce, by to Nauczyciel go naśladował i realizował jego plany. W Piotrze zaszła pewna niebezpieczna zmiana, której sam nie zauważył: zaczął myśleć tylko po ludzku, a przestał myśleć na sposób Boży; zatracił zdolność, o której mówi drugie czytanie: odnówcie umysł, by rozpoznać wolę Bożą, co jest dobre i co Bogu przyjemne. Piotr stał się zawadą, przeszkodą na drodze Jezusa, a przecież miał być pomostem.

Jezus natychmiast zwraca się do swego ucznia i przywraca go na właściwe miejsce. Przypatrzmy się temu momentowi, jest dla nas dobrą lekcją. Jezus mówi do Piotra: Zejdź mi z oczu! Tekst grecki Ewangelii wyraża to dokładniej: Idź za Mnie! Miejsce Piotra jest nie przed Jezusem, ale za Nim. To Nauczyciel wyznacza drogę, nie uczeń.

Wiemy, że Piotr wrócił na drogę naśladowania Jezusa. Dlaczego? Bo Go szczerze kochał. Miłość do Nauczyciela pomogła mu pokonać kryzys, nie ostatni w jego życiu. O takiej miłości słyszeliśmy w psalmie i o nią prosimy dla naszych serc: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza, do Ciebie lgnie moja dusza, moja dusza syci się Tobą obficie.

Sami doświadczamy, że ta miłość nie jest prosta. Każdy z nas ma w sobie coś z Jeremiasza, o którym opowiadało pierwsze czytanie. Prorok doświadcza zniechęcenia, widzi dokoła siebie przemoc i ruinę, chce zostawić swoje miejsce za Bogiem i pójść własną drogą. Ale zwycięża w nim ukryta w głębi serca miłość, wewnętrzny ogień, którego nie jest w stanie stłumić, fascynacja Bogiem, który go uwiódł, pociągnął swą Tajemnicą.

Zaproszenie do synodu diecezjalnego

Drodzy Siostry i Bracia, to słowo Boże wiąże się ze szczególną chwilą. Jako lokalny Kościół chcemy na nowo wspólnie stanąć za Jezusem i za Nim pójść. Rozpoczynamy bowiem synod diecezjalny. To nasze diecezjalne rekolekcje, które mają przynieść nawrócenie i odnowę.

Synod diecezjalny zrodził się w dużej mierze z Synodu o synodalności. Trzy słowa-klucze nowego synodu diecezjalnego są owocem tamtych doświadczeń: komunia, formacja, misja. Mottem synodu są słowa Maryi z Kany Galilejskiej: Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn (por. J 2, 5). To bardzo podobne wezwanie do tego z dzisiejszej Ewangelii.

Nasz synod ma kilka zadań. Pierwszym jest doświadczenie spotkania Boga we wspólnocie Ludu Bożego – rodzaj „diecezjalnych rekolekcji” w komunii ochrzczonych. Drugi cel to rozeznanie, przemyślenie i nowa organizacja kościelnych struktur, aby służyły odnowie wiary i owocnej misji. Trzecie zadanie to próba „prorockiego” zarysowania wizji życia Kościoła, aby wyprzedzać nadchodzące wydarzenia, a nie tylko działać w reakcji na już obecne problemy. Prócz tego w ramach synodu chcemy wspólnie przeżyć Jubileusz Odkupienia roku 2025 oraz przygotować archidiecezję do przeżywania Wielkiego Jubileuszu Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa w roku 2033.

Serdecznie zapraszam do udziału w SYNODZIE DIECEZJALNYM. Udział możliwy jest dla każdego na dwa sposoby: przez modlitwę i udział w zespole synodalnym.

Modlitwa to najpierw nasze osobiste prośby do Boga w intencji synodu. Proszę o nią zwłaszcza osoby cierpiące, wspólnoty zakonne i grupy modlitewne. Za synod będziemy modlili się także wspólnotowo: specjalną modlitwą po każdej Mszy Świętej oraz wezwaniem w modlitwie wiernych. Od jutra rozpoczynamy adoracje Najświętszego Sakramentu we wrocławskiej katedrze, w każdy poniedziałek o godzinie 19.30; będą one prowadzone przez różne grupy i wspólnoty naszej archidiecezji.

Obok modlitwy zapraszam do aktywnego udziału w synodzie poprzez uczestnictwo w zespołach, które powstają w każdej parafii naszej archidiecezji. Do zespołu synodalnego należy zawsze ksiądz proboszcz, jego przewodniczący oraz księża wikariusze, siostry i bracia życia konsekrowanego, katecheci, osoby posługujące w parafii, młodzież, wszyscy, którym zależy na dobru Kościoła. Oprócz zespołów parafialnych powstanie kilka zespołów specjalnych: księża, katecheci, wspólnoty, osoby chore i niepełnosprawne, migranci, Zespół synodalny spotyka się dwa razy w miesiącu, raz we własnej parafii, raz w rejonie, czyli w dużej grupie kilku dekanatów.

Synod będzie miał kilka etapów. Pierwszy krok, już od września, to modlitwa i rozważanie Słowa Bożego. Będziemy się modlić listami do siedmiu Kościołów z Apokalipsy. To wielkie lekcje tego, co Duch mówi do Kościołów. W listopadzie wszyscy spotkamy się w katedrze, gdzie razem zrobimy drugi krok do modlitwy słowem Bożym dodamy wspólne rozeznawanie ważnych dla nas spraw. Te dwa kroki nazywam etapem presynodalnym. Trzecim krokiem będzie rozpoczęcie samego synodu w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, w maju przyszłego roku.

Ufam, że rozpoczęty przez nas synod diecezjalny jest dziełem Boga w nas. Mam głęboką nadzieję, że przyniesie nawrócenie i odnowę. Jeszcze raz wzywam do zaangażowania, zwłaszcza kapłanów, od których tak wiele zależy. Całe dzieło synodu zawierzamy Maryi. To przez Jej słowo w Kanie Galilejskiej Boży Syn zapoczątkował swe wielkie znaki i objawił swą chwałę.

Z serca błogosławię

+ Józef Kupny

Arcybiskup Metropolita Wrocławski