Spot reklamujący synod diecezjalny

W Archidiecezji Wrocławskiej przygotowania do Synodu Diecezjalnego nabierają rozpędu. Niedawno poznaliśmy logo synodu, teraz nastąpiła prezentacja filmu promującego to wydarzenie.

Premiera filmu zbiega się z listem abp. Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego, który czytany będzie w kościołach Archidiecezji Wrocławskiej w niedzielę 3 września.

Film promujący Synod Archidiecezji Wrocławskiej powstał dzięki „Piechnik Production”, a udział w nim wziął m.in. bp Maciej Małyga.

Ponadto każdy, komu sprawa synodu leży na sercu, zachęcany jest do modlitwy o Boże owoce tego dzieła.

Sami zobaczcie: