Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn

Diecezjalny synod o nawróceniu i odnowie życia Kościoła. Komunia - Formacja - Misja
Dowiedz się więcej

Cele Synodu

Wiara

Doświadczyć spotkania Boga we wspólnocie Ludu Bożego

Rozeznanie

Rozeznać, przemyśleć i przeorganizować kształt struktur kościelnych dla odnowy wiary i owocnej misji

Wizja

Zarysować wizję Kościoła, która pozwoli wyprzedzać nadchodzące wydarzenia i nie działać reaktywnie

Jubileusz 2025

W ramach synodu wspólnie przeżyć Jubileusz roku 2025 "Pielgrzymi nadziei"

Wielki Jubileusz 2033

Przygotować diecezję do przeżywania Wielkiego Jubileuszu roku 2033

Aktualności

Zostały powołane komisje synodalne

Na obecnym etapie prac synodalnych przygotowano robocze podsumowanie syntez parafialnych. Trwają prace nad ostateczną wersją syntezy, która zostanie zaprezentowana podczas […]

Czytaj dalej...
Aktualności

Propozycja przebiegu adoracji w czasie spotkania w rejonach

PROPOZYCJA SPOTKANIA W REJONACH – CZERWIEC 2024 Plan spotkania do pobrania Czym są spotkania w rejonach i co robi zespół […]

Czytaj dalej...

Pytania i odpowiedzi

Co to jest Parafialny Zespół Synodalny?

Parafialny Zespół Synodalny to grupa osób, która spotyka się raz w miesiącu w parafii lub w dekanacie, aby wspólnie się modlić, czytać Słowo Boże i na podstawie materiałów dostarczonych przez Sekretariat Synodu rozeznawać tematy podejmowane przez komisje synodalne. Zespół proponuje praktyczne inicjatywy zmierzające do poprawy sytuacji duszpasterskiej.

Czy można dołączyć do Synodu?

Członkami Parafialnego Zespołu Synodalnego powinni być przede wszystkim: księża wikariusze, osoby konsekrowane, katecheci i katechetki, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, członkowie rady parafialnej, przedstawiciele parafialnych grup duszpasterskich i reprezentanci młodzieży. Do Parafialnego Zespołu Synodalnego mogą zgłosić się także osoby, którym zależy na dobru Kościoła, nienależące do wyżej wymienionych grup.

Jak można włączyć się w Synod diecezjalny?

Do 30 września 2024 r. każdy, komu zależy na dobru Kościoła może dołączyć do Parafialnego Zespołu Synodalnego rozmawiając o tym ze swoim Księdzem Proboszczem. Zawsze można modlić się w intencji Synodu.

Co to są poniedziałkowe modlitwy w kaplicy dworcowej?

W każdy poniedziałek od września 2023 do czerwca 2024 od 19:30 do 20:10 w kaplicy dworcowej trwa modlitwa w intencji Synodu. Każdy jest zaproszony do uczestnictwa. Można także, wypełniając specjalny formularz, zgłosić się do poprowadzenia modlitwy.

Masz jakieś pytania?

Synod diecezjalny to ważne wydarzenie w życiu wspólnoty. Naszą misją jest transparentna komunikacja i integracja wszystkich osób, którym zależy na dobru Kościoła.

Napisz do nas