Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn

Diecezjalny synod o nawróceniu i odnowie życia Kościoła. Komunia - Formacja - Misja
Dowiedz się więcej

Cele Synodu

Wiara

Doświadczyć spotkania Boga we wspólnocie Ludu Bożego

Rozeznanie

Rozeznać, przemyśleć i przeorganizować kształt struktur kościelnych dla odnowy wiary i owocnej misji

Wizja

Zarysować wizję Kościoła, która pozwoli wyprzedzać nadchodzące wydarzenia i nie działać reaktywnie

Jubileusz 2025

W ramach synodu wspólnie przeżyć Jubileusz roku 2025 "Pielgrzymi nadziei"

Wielki Jubileusz 2033

Przygotować diecezję do przeżywania Wielkiego Jubileuszu roku 2033

Aktualności

Plan spotkania kwietniowego w parafii

W kwietniu 2024 wszystkie zespoły presynodalne są zaproszone do dzielenia się fragmentem Pisma Świętego z Apokalipsy św. Jana (list do […]

Czytaj dalej...
Aktualności

Spotkanie rejonowe

Bardzo serdecznie zapraszamy Was na kolejne spotkanie w rejonach. Jest to niezwykła okazja do modlitwy i integracji – nie może Cię zabraknąć! […]

Czytaj dalej...

Pytania i odpowiedzi

Co to jest Parafialny Zespół Presynodalny?

Parafialny Zespół Presynodalny to grupa osób, która spotyka się raz w miesiącu w parafii, aby wspólnie się modlić, czytać Słowo Boże i na podstawie materiałów dostarczonych przez Sekretariat Synodu rozeznawać obszary prac dla komisji synodalnych i proponować praktyczne inicjatywy zmierzające do poprawy sytuacji duszpasterskiej.

Czy można dołączyć do Synodu?

Członkami Parafialnego Zespołu Presynodalnego powinni być przede wszystkim: księża wikariusze, osoby konsekrowane, katecheci i katechetki, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, członkowie rady parafialnej, przedstawiciele parafialnych grup duszpasterskich i reprezentanci młodzieży. Do Parafialnego Zespołu Presynodalnego mogą zgłosić się także osoby, którym zależy na dobru Kościoła, nienależące do wyżej wymienionych grup.

Co to jest rejon?

Rejon to dwa, trzy lub cztery położne blisko siebie dekanaty. Członkowie Parafialnych Zespołów Presynodalnych z tych dekanatów spotykają się raz w miesiącu w parafii wybranej przez księży dziekanów.

Jak przebiega spotkanie w rejonie?

Spotkanie w rejonie składa się z 3 części: katechezy na temat jednego z 7 Kościołów opisanych w Apokalipsie (pół godziny), adoracji (pół godziny), agapy (spotkanie przy ciastku i herbacie – pół godziny).

Jak można włączyć się w Synod diecezjalny?

Do 30 września 2023 r. każdy, komu zależy na dobru Kościoła może dołączyć do Parafialnego Zespołu Presynodalnego. Zawsze można modlić się w intencji Synodu.

Co to są poniedziałkowe modlitwy w kaplicy dworcowej?

W każdy poniedziałek od września 2023 do czerwca 2024 od 19:30 do 20:10 w kaplicy dworcowej trwa modlitwa w intencji Synodu. Każdy jest zaproszony do uczestnictwa. Można także, wypełniając specjalny formularz, zgłosić się do poprowadzenia modlitwy.

Masz jakieś pytania?

Synod diecezjalny to ważne wydarzenie w życiu wspólnoty. Naszą misją jest transparentna komunikacja i integracja wszystkich osób, którym zależy na dobru Kościoła.

Napisz do nas