Zostały powołane komisje synodalne

Na obecnym etapie prac synodalnych przygotowano robocze podsumowanie syntez parafialnych. Trwają prace nad ostateczną wersją syntezy, która zostanie zaprezentowana podczas dnia skupienia komisji synodalnych, 28 września 2024. Wtedy też zostanie opublikowana na stronie www.synodwroclaw.pl.

Na podstawie refleksji nad syntezami parafialnymi Ksiądz Arcybiskup powołał 18 czerwca 2024 r. pięć komisji synodalnych i mianował ich przewodniczących. Zadaniem komisji będzie opracowanie odpowiedzi na problemy opisane w syntezach parafialnych i tematycznych.

Komisja synodalna 1 – „Synodalna parafia misyjna”

Syntezy, które napłynęły po etapie presynodalnym pokazały konieczność wzmacniania komunii oraz misji w życiu parafialnym. Potrzeba nam duchowości służącej budowaniu wspólnoty, działań pogłębiających relacje, współodpowiedzialności wszystkich ochrzczonych za życie Kościoła i jego misję.

  • Celem tej komisji jest opracowanie sposobów przemiany życia i funkcjonowania parafii w nowy model synodalnej parafii misyjnej, w której współuczestniczą kapłani, osoby świeckie i konsekrowane.
  • Komisja przygotuje m.in. sposoby szerokiego zaangażowania parafian w życie wspólnoty (liturgia, duszpasterstwo, ekonomia), wdrożenia rad duszpasterskich, ekonomicznych, metody wspólnotowego rozeznawania („Rozmowa w Duchu Świętym”) i współpracy w dekanacie.

Na przewodniczącego komisji „Synodalna parafia misyjna” Ksiądz Arcybiskup powołał ks. Janusza Gorczycę, proboszcza parafii pw. św. Maurycego we Wrocławiu.

Komisja synodalna 2: „Misja współdzielona – formacja do posługi w Kościele”

Uczestnicy zespołów presynodalnych dostrzegli konieczność formacji do posługi w Kościele, obejmującej kapłanów, osoby konsekrowane i świeckich.

  • Zadaniem komisji jest opracowanie programu formacji posługujących w Kościele, w sposób szczególny katechistów, animatorów małych grup i wspólnot, członków rad duszpasterskich i ekonomicznych, osób zaangażowanych w katechumenat parafialny i liturgię, odpowiedzialnych wspólnot.
  • Wyzwaniem staje się także zorganizowanie diecezjalnego ośrodka formacji i modlitwy, który pomoże zrealizować powyższe cele.

Na przewodniczącego komisji „Misja współdzielona – formacja do posługi w Kościele” Ksiądz Arcybiskup powołał bp. Macieja Małygę, biskupa pomocniczego Archidiecezji Wrocławskiej.

Komisja synodalna 3: „Wspólna troska – Finanse i administracja”

W syntezach wybrzmiała potrzeba reformy struktur diecezjalnych. Podkreślono konieczność współodpowiedzialności w finansowaniu parafii, wagę przejrzystości w zakresie finansów i podejmowanych decyzji na poziomie parafii oraz diecezji, a także potrzebę uwzględnienia wyzwań materialnych i duszpasterskich małych parafii i tych położonych na terenach wiejskich.

  • Ważnym obszarem, w którym wspólnoty parafialne potrzebują wsparcia jest różnego rodzaju pomoc specjalistyczna m.in. prawna i ekonomiczna.
  • Zadaniem komisji jest uporządkowanie struktur diecezji, aby skuteczniej służyły misji Kościoła.

Na przewodniczącego komisji „Wspólna troska – finanse i administracja” Ksiądz Arcybiskup powołał ks. Stanisława Stelmaszka, dyrektora wydziału finansowo-gospodarczego Kurii Metropolitalnej, proboszcza parafii pw.  Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Siechnicach.

Komisja synodalna 4: „Christus vivit – wprowadzenie w chrześcijaństwo”

Zespoły presynodalne zauważyły potrzebę doświadczenia Boga i stałej formacji wiernych umożliwiającej dojrzewanie w wierze na poziomie intelektualnym i duchowym. Mamy świadomość, jakie znaczenie dla życia wiarą ma znajomość Słowa Bożego i rozumienie liturgii.

  • Komisja przygotuje program katechumenatu parafialnego ochrzczonych (dzieci przed I Komunią Świętą i ich rodziców, młodzieży przed bierzmowaniem, rodziców dzieci przed chrztem, narzeczonych przed małżeństwem).
  • Zadaniem komisji jest także opracowanie programu katechumenatu dorosłych, a także wsparcie dla katechetów pracujących w szkole.

Na przewodniczącego komisji „Christus vivit – wprowadzenie w chrześcijaństwo” Ksiądz Arcybiskup powołał o. Oskara Maciaczyka OFM, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych

Komisja synodalna 5: „Młode wino, nowe bukłaki – Ewangelizacja”

W syntezach presynodalnych dostrzeżono potrzebę głoszenia Ewangelii z nowym zaangażowaniem, szczególnie wobec osób żyjących na obrzeżach Kościoła, odchodzących z niego i niewierzących. Zauważono też brak przekładającej się na praktykę „wyobraźni misyjnej”.

  • Zadaniem komisji jest opracowanie nowych dróg ewangelizacji, w perspektywie Wielkiego Jubileuszu 2033. Komisja zajmie się także rolą wspólnot w życiu diecezji.
  • Kolejnym zadaniem będzie przygotowanie platformy medialnej służącej informacji, ewangelizacji i formacji.

Na przewodniczącego komisji „Młode wino, nowe bukłaki – Ewangelizacja” Ksiądz Arcybiskup powołał pana Tomasza Piechnika, odpowiedzialnego za wspólnotę „Hallelu Jah”.

Komisja teologiczna i prawna

Ksiądz Arcybiskup już wcześniej, w dzień otwarcia synodu, powołał komisje teologiczną i prawną Synodu. Ich zadaniem będzie troska o zgodność dokumentów synodalnych z nauczaniem Kościoła i obowiązującym prawem.

Przewodniczącym komisji teologicznej został ks. Jacek Froniewski, kanclerz Kurii Metropolitalnej, a przewodniczącym komisji prawnej ks. Piotr Żuber, sędzia sądu duchownego, obydwaj należący do Komisji Głównej Synodu.