Harmonogram Synodu

Harmonogram Synodu:

Data Opis wydarzenia
2024.05.19 otwarcie II Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
2024.06.17 ostatnie spotkanie rejonowe: katecheza (Znak 1 – Przemiana wody w wino, J 2, 1-11), adoracja, przekazanie księżom dziekanom informacji o pracy w dekanacie
2024.06.22 pierwsze spotkanie przewodniczących komisji synodalnych; wręczenie dekretów i omówienie zakresu prac
2024.06.30 powołanie przez księdza dziekana dekanalnego zespołu wsparcia (por. art. 48 Regulaminu Synodu) i przesłanie listu do Sekretariatu Synodu (termin ostateczny)
2024.09 spotkanie parafialnych i tematycznych zespołów synodalnych w poszczególnych parafiach: dzielenie się Słowem Bożym (Znak 2 – Uzdrowienie syna dworzanina, J 4, 46-54), adoracja i agapa; wypełnienie „Deklaracji uczestnika zespołu synodalnego (dowolnie wybrany dzień we wrześniu) ” i przesłanie kopii do Sekretariatu Synodu
2024.09.18 Ksiądz Dziekan przesyła do Sekretariatu Synodu informację o miejscu i czasie pierwszego, październikowego dekanalnego spotkania synodalnego, a także imię i nazwisko proponowanego katechisty (termin ostateczny)
2024.09.23 spotkanie przygotowujące katechistów do dekanalnego spotkania w październiku (19:30, MWSD Wrocław)
2024.09.27-28 dzień skupienia dla członków komisji synodalnych przed rozpoczęciem prac jesiennych, przygotowanie duchowe i merytoryczne (pt, 20:00 – sb, 15:00)
2024.09.28 do 2024.11.24 prace komisji synodalnych nad projektami dokumentów, które mają zostać przekazane zespołom synodalnym do konsultacji (według własnego harmonogramu)
2024.10 spotkanie wszystkich członków parafialnych zespołów synodalnych w dekanacie: katecheza (Znak 3 – Uzdrowienie chromego, J 5, 1-18), adoracja, dzielenie Słowem Bożym w małej grupie i agapa (dowolnie wybrany dzień w październiku)
2024.10.30 spotkanie przewodniczących komisji synodalnych z komisją główną w celu zdania sprawy z przebiegu prac
2024.11 spotkanie parafialnych i tematycznych zespołów synodalnych w poszczególnych parafiach: dzielenie się Słowem Bożym (Znak 4 – Nakarmienie pięciu tysięcy, J 6, 1-15), adoracja i agapa (dowolnie wybrany dzień w listopadzie)
2024.11.25 przekazanie przez przewodniczących komisji synodalnych projektów dokumentów do sekretariatu synodu
2024.11.30 spotkanie centralne we Wrocławiu, przekazanie zespołom synodalnym roboczej wersji dokumentu wypracowanego przez komisje synodalne
2024.12.1 do 2025.01.31 jedno lub dwa spotkanie robocze parafialnego zespołu synodalnego: adoracja z medytacją Słowa Bożego (Znak 5 – Chodzenie po wodzie, J 6, 16-21) i praca nad dokumentami przysłanymi z komisji synodalnych (wg własnego harmonogramu)
2025.01.06 Orszak Trzech Króli i diecezjalne otwarcie Roku Jubileuszowego 2025 „Pielgrzymi nadziei”
2025.01.20 przesłanie przez księdza dziekana do Sekretariatu Synodu informacji o miejscu i czasie drugiego, lutowego dekanalnego spotkania synodalnego (termin ostateczny)
2025.02 spotkanie członków parafialnych zespołów synodalnych w dekanacie: katecheza (Znak 6 – Uzdrowienie niewidomego od urodzenia, J 9, 1-41), adoracja, dzielenie Słowem Bożym w małej grupie i agapa; wybory do dekanalnej grupy roboczej: każdy zespół parafialny wybiera jednego reprezentanta zgodnie z art. 52 Regulaminu Synodu (dowolnie wybrany dzień w lutym)
2025.02.28 przesłanie przez księdza dziekana do Sekretariatu Synodu informacji o czasie i miejscu spotkania dekanalnej grupy roboczej (termin ostateczny)
2025.03 spotkanie parafialnych i tematycznych zespołów synodalnych w poszczególnych parafiach: dzielenie się Słowem Bożym (Znak 7 – Wskrzeszenie Łazarza, J 11, 1-44), adoracja i agapa (dowolnie wybrany dzień w marcu)
2025.03 spotkanie dekanalnej grupy roboczej: opracowanie dekanalnych uwag do dokumentów komisji synodalnych, wybór jednego świeckiego przedstawiciela dekanatu podczas spotkań plenarnych – zgodnie z art. 59 Regulaminu Synodu (dowolnie wybrany dzień w marcu)
2025.03.31 wybór jednego księdza na przedstawiciela dekanatu podczas spotkań plenarnych – zgodnie z art. 58 Regulaminem Synodu (termin ostateczny)
2025.03.31 przekazanie odpowiedzi dekanalnej grupy roboczej do Sekretariatu oraz propozycji osób do Synodu (plenum)
2025.04 spotkanie parafialnego zespołu synodalnego: adoracja, dzielenie się Słowem Bożym (Znak 8 – Zmartwychwstanie, J 20, 1-18), agapa (dowolnie wybrany dzień w kwietniu)
2025.04.25-26 dzień skupienia dla członków komisji synodalnych przed rozpoczęciem prac wiosennych (pt, 20:00 – sb, 15:00)
2025.04.27 do 2025.06.15 prace komisji synodalnych nad ostatecznym kształtem projektów, które trafią do członków synodu (według własnego harmonogramu)
2025.05 spotkanie parafialnego zespołu synodalnego w celu przygotowania czerwcowego „dnia jedności” – niedzieli synodalnej w parafiach (dowolnie wybrany dzień w maju)
2025.06 Pierwsza, programowa sesja plenarna
2025.06.07 spotkanie centralne, czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego
2025.06.15 dzień jedności – niedziela synodalna w poszczególnych parafiach (data proponowana)
2025.06.15 przekazanie projektów prac komisom: prawnej i teologicznej.
2025.06-10 prace komisji teologicznej i prawnej (według własnego harmonogramu)