Materiały do pobrania

Materiały diecezjalne

List do chorych Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego

Pobierz załącznik

Materiały do pracy od grudnia 2023 do marca 2024

Wprowadzenie w etap rozeznawania

Pobierz załącznik

Podpowiedzi organizacyjne

Pobierz załącznik

Przebieg Wspólnotowego Rozeznawania

Pobierz załącznik

Materiały do rozeznawania SPOTKANIE PIERWSZE

Pobierz załącznik

Materiały do rozeznawania SPOTKANIE DRUGIE

Pobierz załącznik

Materiały do rozeznawania SPOTKANIE TRZECIE

Pobierz załącznik

Materiały informacyjne

Hasło, etapy, cele synodu (pdf)

Pobierz załącznik

Etapy synodu - diagram (pdf)

Pobierz załącznik

Synod diecezjalny - prezentacja (pptx)

Pobierz załącznik

Szczegółowe cele i przebieg etapu presynodalnego (pdf)

Pobierz załącznik

Rejony, kalendarium, przebieg spotkań w rejonach (pdf)

Pobierz załącznik

Parafialny Zespół Presynodalny

Pobierz załącznik

Zaangażowanie wspólnot i ruchów Archidiecezji Wrocławskiej w synod diecezjalny - formularz online

Zobacz formularz

erminy warsztatów dla przewodniczących i sekretarzy Parafialnych Zespołów Prseynodalnych z metody wspólnotowego rozeznawania.

Pobierz załącznik

Materiały formacyjne

Modlitwa za Synod; do wspólnego odmawiania po każdej mszy świętej, po słowach rozesłania "Idźcie w pokoju Chrystusa" (pdf)

Pobierz załącznik

List pasterski na niedzielę 3 września 2023 (pdf)

Pobierz załącznik

Wezwania za synod do modlitwy wiernych w czasie codziennej mszy świętej; do wyboru jest 12 próśb (docx)

Pobierz załącznik

Propozycja adoracji na niedzielę 3 września 2023 (docx)

Pobierz załącznik

Materiały organizacyjne spotkań rejonowych

Propozycja spotkania w rejonach SARDES - LUTY 2024

Pobierz załącznik

Propozycja spotkania w rejonach Tiatyra - GRUDZIEŃ 2023

Pobierz załącznik

Organizacja spotkań w rejonach (pdf)

Pobierz załącznik

Propozycja spotkania w rejonach - Efez (pdf) WRZESIEŃ 2023

Pobierz załącznik

Propozycja spotkania w rejonach - Smyrna (pdf) PAŹDZIERNIK 2023

Pobierz załącznik

Materiały na spotkania w parafiach

Organizacja spotkań w Parafialnych Zespołach Presynodalnych

Pobierz załącznik

Plan wrześniowego spotkania w Parafialnym Zespole Presynodalnym

Pobierz załącznik

Plan październikowego spotkania w Parafialnych Zespołach Presynodalnych

Pobierz załącznik

Plan listopadowego spotkania w Parafialnych Zespołach Presynodalnych

Pobierz załącznik

Materiały graficzne

Logo Synodu podstawowe (pdf)

Pobierz załącznik

Księga znaku - zasady dot. wykorzystania logo Synodu (pdf)

Pobierz załącznik

Logo Synodu RGB - bitmapy (zip)

Pobierz załącznik

Logo Synodu CMYK - wektory (zip)

Pobierz załącznik

Synteza diecezjalnego etapu "Synodu o synodalności"

Synteza Synodalna Archidiecezji Wrocławskiej (pdf)

Pobierz załącznik