Będzie Synod w Archidiecezji Wrocławskiej

W czasie Eucharystii z okazji 40-lecia święceń kapłańskich abp Józef Kupny ogłosił ważną dla całej archidiecezji decyzję – zapowiedział zwołanie synodu archidiecezjalnego jesienią tego roku!

– Kierując się dobrem archidiecezji wrocławskiej powierzonej mi przez papieża Franciszka w 2013 roku już dzisiaj, po wcześniejszym wysłuchaniu opinii rady kapłańskiej i wiernych, którzy aktywnie uczestniczyli w Synodzie Powszechnym, pragnę zapowiedzieć zwołanie synodu archidiecezjalnego jesienią tego roku – mówił metropolita wrocławski.

– Do czasu inauguracji synodu chciałbym przygotować całą strukturę organizacyjną oraz określić sposób pracy synodu. W najbliższym czasie we współpracy z kolegium dziekanów, proboszczów, duszpasterzy, przełożonych wspólnot zakonnych i świeckich liderów ruchów oraz stowarzyszeń katolickich powołane zostaną komisje presynodalne. Podejmą one wszechstronną refleksję nad życiem Kościoła wrocławskiego i określą tematykę przyszłych prac komisji i podkomisji synodalnych. Już teraz zachęcam wszystkich do aktywnego włączenia się w prace zespołów presynodalnych i do modlitwy w intencji synodu. Niech Duch Święty oświeca swoim światłem i prowadzi do pogłębienia wiary, nadziei i miłości – zachęcał abp Józef Kupny.