Cel synodu – cz. 5 [wideo]

Ostatni cel synodu brzmi tak: „przygotować diecezję do przeżywania Wielkiego Jubileuszu roku 2033”. Ksiądz Biskup Maciej Małyga wyjaśnia, na czym ten cel polega.

https://www.youtube.com/watch?v=CcW-GfGGC1s