Modlitwa za Synod

Jesteśmy w Kościele! To bardzo ważne stwierdzenie, które wskazuje nam konkretny kierunek. Skoro trwamy Kościele Katolickim mamy świadomość, że czuwa nad nami Bóg, który pragnie naszego dobra i chce, byśmy podążali Jego drogami. 

Nie mamy więc wątpliwości, że kluczem dobrego rozeznania jest nasze wołanie do Ducha Świętego, aby wskazał nam odpowiednią drogę do realizacji Bożej woli w naszym Kościele.

Skoro przygotowujemy się do synodu, myślimy o dobru nas wszystkich. To nie tylko realizacja woli jednej jednostki czy stanu, ale przede wszystkim ustosunkowanie się do tego, czego chce od nas Pan Bóg i kierunki, które w obecnych czasach chce obrać. My mamy stać się narzędziami w Jego ręku.

Dlatego została napisana modlitwa, która ma być odmawiana we wszystkich kościołach archidiecezji wrocławskiej, a także do prywatnej modlitwy:

Modlitwa za Synod Archidiecezji Wrocławskiej
Panie Jezu Chryste, * prosimy, daj nam usłyszeć Twój głos *
i jak Maryja czynić wszystko, co powiesz. *
Odnawiaj nasze życie w Kościele, * byśmy budowali komunię, *
formowali serca * i realizowali Twoją misję. *
W Duchu Świętym, * na chwałę Ojca *
powierzamy Tobie Synod Archidiecezji Wrocławskiej, *
aby był Bożym dziełem w nas. *
Matko Boża Zwycięska, * módl się za nami!