Plan spotkań w czerwcu

Plan spotkań w czerwcu

Spotkanie parafialnego zespołu synodalnego

W czerwcu odbywa się pierwsze robocze spotkanie parafialnego zespołu synodalnego. Ma ono dwa cele:

  1. dalszą formację zespołu;
  2. reorganizację prac.

Ad 1) Formacja zespołu to czytanie słowa Bożego. To już nie Listy do Kościołów Apokalipsy, lecz scena z Kany Galilejskiej, obecna w haśle synodu (J 2, 1-11). Tekst i metoda dzielenia znajdują się w zakładce „Materiały”.

Ad 2) Reorganizacja zespołu to przekształcenie się z grupy presynodalnej w synodalną. Najpierw jest to weryfikacja listy członków zespołu. Jeśli ktoś chce swój udział w formacji i pracach zespołu zakończyć, to jest ten moment. Ale to też chwila, aby zaprosić – przede wszystkim osobiście – inne osoby, które mogą wnieść dobro w życie parafii, zwłaszcza młodzież i przedstawicieli rodzin. Takich osób jest wiele; może do tej pory przyglądali się z boku, nie byli przekonani co do sensu synod. Teraz warto ich wezwać.

Na czerwcowym spotkaniu członkowie zespołu zapoznają się z „Deklaracją uczestnika zespołu synodalnego” (strona 13), którą mogą wypełnić do końca września. Do końca września można też dołączać do zespołu.

Kolejnym elementem reorganizacji zespołu jest zapoznanie się z odpowiednimi punktami Regulaminu Synodu, opisującymi prace parafialnych zespołów synodalnych w parafii i dekanacie (to artykułu 7 i 8). Regulamin znajduje się w zakładce „Materiały”.

Spotkanie rejonowe

Ważnym spotkaniem w miesiącu czerwcu będzie ostatni rejonowy dzień skupienia, 17 czerwca, poświęcony pierwszemu znakowi Pana Jezusa (Kana Galilejska). Zrobimy wtedy pierwszy krok w stronę współpracy w dekanacie, co jest jednym z postulatów syntez parafialnych.

Podczas pierwszego roku nie będzie spotkań w rejonie, lecz w parafiach i w dekanatach (od września jeden raz w miesiącu, na zmianę parafia i dekanat).

17 czerwca poznamy się, zobaczymy i zaczniemy myśleć o naszym wspólnym byciu i działaniu. Spróbujemy z wiernych świeckich zbudować dekanalny zespół wsparcia, który pomoże księdzu dziekanowi (oraz wicedziekanowi i dekanalnemu ojcu duchownemu) w dziele synodu na poziomie dekanatu.