Podziękowanie

Za nami diecezjalne spotkanie presynodalne. Słowa podziękowania wyraża Adriana Kwiatkowska z Sekretariatu Synodu.