Propozycja przebiegu adoracji w czasie spotkania w rejonach

PROPOZYCJA SPOTKANIA W REJONACH – CZERWIEC 2024

Plan spotkania do pobrania

Czym są spotkania w rejonach i co robi zespół animatorów?

Poniższy tekst jest propozycją przebiegu adoracji. Zawiera to, co powinno być ujęte w 30 minutowej adoracji – słuchanie słowa Bożego, cisza, uwielbienie, prośby. Zespół ma elastyczność w prowadzeniu adoracji.

Adoracja prowadzona jest w całości przez zespół animatorów (który mówi, czyta, gra, śpiewa). Za czynności liturgiczne (np. wystawienie Najświętszego Sakramentu) odpowiada gospodarz miejsca (np. ksiądz proboszcz kościoła, gdzie się modlimy). Nie jest potrzebny organista.

Zespół prowadzi także pieśń do Ducha Świętego na samym początku spotkania. Zespół nie odpowiada za agapę (choć tworzy wokół niej dobry klimat). Dobór pieśni zależy od zespołu – pieśni powinny być jednak znane „przeciętnemu parafianinowi” lub tak proste, by szybko ich się nauczyć.

Pilnujemy czasu! Całe spotkanie (katecheza, adoracja, agapa) ma trwać około 1,5 godziny – to już długo; nie możemy zniechęcić ludzi do kolejnych spotkań.

OGÓLNY PRZEBIEG SPOTKANIA W REJONIE:

A. Katecheza

B. Adoracja

C. Agapa

A. KATECHEZA (30 minut)

 1. Krótkie, proste powitanie uczestników i prelegenta (1 minuta) – gospodarz miejsca.
 2. Śpiew do Ducha Świętego (3 minuty) – zespół animujący modlitwę.
 3. Modlitwa za Synod – wszyscy obecni.
 4. Odczytanie fragmentu Ewangelii J 2, 1- 11– prelegent.
 5. Katecheza.

B. ADORACJA (30 minut)

 1. Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu – zespół.
 2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu.
 3. Wprowadzenie w adorację – zespół

  Panie Jezu Chryste, obecny w tej Najświętszej Eucharystii, wierzymy, że teraz na nas patrzysz, i widzisz każdego z nas osobno, tak bardzo indywidualnie… widzisz nas także wszystkich razem, tak jak tu jesteśmy przed Tobą, widzisz nas wszystkich razem, Twój Kościół, za który chciałeś oddać życie. Wierzymy, że teraz mówisz do naszych serc, do mnie osobiście, i do nas, jako do Twego Kościoła. Pomóż nam się modlić. Słuchać Twego słowa, trwać przed Tobą śpiewie uwielbienia i ciszy, a potem czynisz, co powiesz. Amen.

 4. Słowo Boże
  – Odczytanie fragmentu Ewangelii J 2, 1- 11

  – Musi być odczytany kluczowy fragment Ewangelii (wokół tego fragmentu głoszona była katecheza):

  1 Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. 2 Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. 3 A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». 4 Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja2?» 5 Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». 6 Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. 7 Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. 8 Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. 9 A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego 10 i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». 11 Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

 5. Cisza (5-10 minut)
 6. Śpiew – zespół animujący modlitwę
 7. Modlitwa wiernych – kilka wybranych wezwań – zespół
  • W odpowiedzi na Słowo skierowane do nas w Ewangelii św. Jana, módlmy się w naszych wspólnych intencjach

  1. Panie Jezu, Oblubieńcu Kościoła, prosimy Cię, by Synod naszej archidiecezji był czasem napełniania stągwi wodą, którą przemieniasz w wyborne wino komunii, formacji i misji.

  2. Panie Jezu, synu Maryi, który widzisz nasze braki, potrzeby i to wszystko, co napełnia nas smutkiem, wlej w nasze serca dar radości i pokoju.

  3. Panie Jezu, który objawiasz swoją chwałę w sakramentach i w naszej codzienności, prosimy poślij swojego Ducha, ożyw wiarę w naszych sercach i wrażliwość na potrzeby innych.

  4. Panie Jezu, który wzywasz nas do służby – „noszenia wody”, daj nam usłyszeć Twój głos, abyśmy ufnie poszli za Tobą i współpracowali w dziele zbawienia świata.

 8. Ojcze nasz – wszyscy
 9. Śpiew na błogosławieństwo
 10. Błogosławieństwo
 11. Śpiew na uwielbienie
 12. Apel Jasnogórski

C. AGAPA