Przeżyjmy to jeszcze raz. Spotkanie centralne zespołów presynodalnych.

Przeżyjmy to jeszcze raz. Spotkanie centralne zespołów presynodalnych. Dziękujemy, że jesteście!

Zdjęcia i montaż: Piechnik Production