Rozpoczynają się prace Synodu. Pierwsze zebrania Komisji Głównej.

W art. 7 Regulaminu Synodu znajduje się zapis iż “Prace synodalne odbywają się poprzez: sesje plenarne, zebrania Komisji Głównej Synodu, posiedzenia komisji synodalnych, prace grup roboczych w dekanatach, spotkania zespołów synodalnych.”

Natychmiast po Otwarciu Synodu prace synodalne rozpoczęły się. To jeszcze nie sesje plenarne, gdyż te przewidywane są dopiero w przyszłym roku. Komisje synodalne nie zostały jeszcze powołane, grupy robocze jeszcze się nie uformowały, a zespoły synodalne w parafiach i grupach tematycznych jeszcze nie otrzymały instrukcji do dalszego funkcjonowania. To wszystko wciąż jeszcze przed nami i już nie możemy się doczekać, kiedy prace synodalne obejmą całą diecezję. Tymczasem niezwykle intensywną pracę wykonuje Komisja Główna Synodu.

Jeden z dekretów podpisanych przez Księdza Arcybiskupa w niedzielę otwarcia mianował członków tej komisji:

Zadaniem Komisji Głównej jest pomagać Księdzu Arcybiskupowi w kierowaniu całością prac Synodu. Komisja m.in. opracowuje i zatwierdza harmonogram Synodu, przedstawia kandydatów do komisji synodalnych, określa zadania poszczególnych komisji synodalnych.

Te trzy zadania są teraz naszym głównym zajęciem i to nimi zajmowaliśmy się na pierwszym posiedzeniu Komisji Głównej 23 i 24 maja. Polecamy się modlitwie, abyśmy trafnie odczytywali natchnienia Ducha Świętego i już wkrótce mogli zaprosić wszystkich Was do konkretnej pracy w dziele Synodu.

xPŻ

Ps. Do zobaczenia na spotkaniach rejonowych 17 czerwca*.

*Wrocław Katedra i Sępolno – 20 czerwca