Spotkanie presynodalne katechetów

Swoje comiesięczne spotkania presynodalne rozpoczęli katecheci.  Uczestnictwo w spotkaniach jest ich odpowiedzią na zaproszenie ks. abp. Józefa Kupnego i troska o dobro duchowe Archidiecezji Wrocławskiej. 

Podczas spotkania była okazja do modlitwy słowem Bożym, a katechetom towarzyszyło także słowo Listu do Kościoła Efezu. Miejscem spotkania był Sekretariat Synodu, co pozwoliło także na swobodne dzielenie się słowem, słuchaniem siebie wzajemnie i otwarciem się na Ducha Świętego.