Spotkanie przedstawicieli zespołów presynodalnych

Zapraszamy wszystkich chętnych, zaangażowanych w sprawę synodu, księży, osoby konsekrowane i świeckich na kwietniowe spotkanie przedstawicieli zespołów presynodalnych. Podsumujemy etap presynodalny i przyjrzymy się zadaniom, jakie czekają nas w przyszłości. Bardzo zależy nam na usłyszeniu głosów osób zaangażowanych w przygotowania do synodu w parafiach i zespołach tematycznych oraz podzieleniu się z nimi, tym co będzie się działo w naszej diecezji od września 2024.

Do wyboru proponujemy dwa terminy: 6.04.2024 lub 27.04.2024, godz. 9:30 – 13:00, budynek Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego, pl. Katedralny 14, Wrocław.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się w linku poniżej. Formularz wypełnia przewodniczący lub sekretarz zespołu, bądź członkowie zespołu w porozumieniu z przewodniczącym lub sekretarzem zespołu. Każdy zespół mogą reprezentować 2 osoby. Jeśli z danego zespołu chciałoby uczestniczyć więcej osób, prosimy o wpisanie ich nazwisk w „uwagach”, zostaną dopisane do listy rezerwowej. Na tydzień przed spotkaniem potwierdzimy, czy udział osób z listy rezerwowej jest możliwy; decyduje kolejność zgłoszeń.

Czekamy na zgłoszenia:

  • w przypadku pierwszego terminu – 6.04.2024 – do 28.03.2024.
  • w przypadku drugiego terminu – 27.04.2024 – do 19.04.2024.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY