Spotkanie synodalne dla kapłanów w Sulistrowiczkach

Spotkania presynodalne odbywają się w różnych miejscach i dla różnych stanów i grup. Kapłani Archidiecezji Wrocławskiej poszczególnych roczników święceń mają swoje dni skupienia w Domu Formacji Stałej Archidiecezji Wrocławskiej w Sulistrowiczkach. I właśnie tam, w ramach formacji mają oni okazję poszerzać swoją wiedzę na temat Synodu Diecezjalnego. 

Tym razem swój dzień skupienia przeżywali kapłani z rocznika święceń 2009. Na spotkanie z nimi do DFS-u przybyli bp Maciej Małyga oraz Adriana Kwiatkowska z Sekretariatu Synodu. Była to okazja do przybliżenia założeń synodalnych, a także czas osobistego i wspólnotowego rozeznawania.

Księża obecni na spotkaniu formacyjnym szukali m.in. odpowiedzi na pytania o działania służące pogłębianiu komunii w parafiach, dekanatach i całej diecezji.

Spotkania w grupach dzielenia poprzedziła 50-minutowa adoracja Najświętszego Sakramentu.