Uczestniczę we wspólnocie Kościoła

Nieszpory I Niedzieli Adwentu wprowadzają nas w nowy czas.  Coś się kończy i coś zaczyna. W tym przypadku rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Tym razem trwać będziemy pod hasłem: “Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Jest on kontynuacją poprzedniego, upływającego pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, ale ma też wiele wspólnego z naszym synodem diecezjalnym. Więcej o tym czasie opowiada ks. Arkadiusz Krziżok, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej.

W minionym roku próbowaliśmy sobie na nowo uświadomić, jaką rzeczywistością jest Kościół, przyglądaliśmy się Kościołowi w różnych aspektach. – Próbowaliśmy sobie przede wszystkim uświadomić, że Kościół to nie budynek, ale wspólnota. A idąc za Soborem Watykańskim II podkreślaliśmy, że jest to „wspólnota wspólnot”. I ta różnorodność wspólnot jest wielkim bogactwem Kościoła. Teraz chcemy wejść w tę wspólnotę i przyjrzeć się różnym powołaniom w Kościele; chcemy zobaczyć, że każdy z nas ma jakiś charyzmat i swoje miejsce w Kościele. Chcemy doświadczyć, że jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, że dzięki tej różnorodności możemy się uzupełniać, ubogacać i służyć sobie tym, co każdy z nas otrzymał. Co więcej: możemy odkryć swoją niepowtarzalność i jedyność, bo w Kościele każdy jest jedyny w swoim rodzaju – mówi ks. Arkadiusz Krziżok, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej i dodaje: – Co więcej: możemy odkryć swoją niepowtarzalność i jedyność, bo w Kościele każdy jest jedyny w swoim rodzaju.

Wpisany w synod

Bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, przy zapowiedzi nowego roku duszpasterskiego podkreślał, że jego tematyka wyrasta z nauczania papieża Franciszka, zwłaszcza dotyczącego Synodu o synodalności. – Obecny temat roku duszpasterskiego bardzo mocno wpisuje się w nasz synod diecezjalny. Trwamy w presynodzie, ale w maju zostanie ogłoszony synod o nawróceniu i odnowie życia Kościoła przez komunię, formację i misję. Odkrywać będziemy bliskość z Panem Bogiem, czyli jak przychodzić do Jezusa, spotykać się z Nim, zatrzymać się u Niego. Potem jest formacja, czyli słuchanie tego, co Pan Bóg chce nam powiedzieć, w jaki sposób chce nas ukierunkować. I ostatecznie misja – czyli wypełnienie tego słowa w codzienności – zauważa ks. Krziżok i podkreśla, że poprzez zaangażowanie w dzieło synodu, spełnimy dwa cele, które stoją przed nami w tym roku duszpasterskim. Pierwszy to ożywienie wspólnotowości w Kościele a drugi – indywidualne zaktywizowanie osób ochrzczonych do uczestnictwa w tej wspólnocie. – A to się po części już zaczyna dziać, choćby w grupach presynodalnych, w których otwieramy się na działanie Ducha Świętego. Owszem, te grupy różnie działają, ponieważ jedne są liczniejsze, inne mniejsze, jedne bardziej zaangażowane, inne mniej, nie ma tutaj reguły – mówi ks. Krziżok.

Cztery pojęcia

Dyrektor wydziału duszpasterskiego zwraca uwagę na 4 pojęcia w związku z nowym rokiem duszpasterskim: tożsamość, wspólnota, uczestnictwo oraz doświadczenie. – Tożsamość to świadomość tego, kim jesteśmy jako Kościół. To świadomość, że ja też jestem Kościołem, tworzę go. Ale też świadomość, że Kościół to nie tylko rzeczywistość ludzka, lecz bosko-ludzka. Z tożsamości wynikają wspólnotowość i nasze indywidualne uczestnictwo. I to oczywiście prowadzi do doświadczenia – najpierw żywej więzi z Panem Bogiem przez czerpanie z tego, co święte, co mamy w Kościele na wyciągnięcie ręki: słowo Boże, sakramenty. I później doświadczenie wspólnoty, wspólnego bycia w modlitwie, działaniu, pracy, poprzez takie odpowiedzialne i aktywne współuczestnictwo w realizowaniu Kościoła, Jego misji w czasie i miejscu, w którym jesteśmy – podkreśla ks. Krziżok i zauważa, że w Kościele jesteśmy sobie potrzebni w różnorodności naszych powołań i charyzmatów i ciągle tej potrzeby doświadczamy.

Pomoce duszpasterskie

Pomocą w odkrywaniu indywidualnego powołania i charyzmatów mogą być materiały duszpasterskie. – Sięgamy do tego, co Sobór Watykański II powiedział nam w konstytucji Lumen Gentium o uczestnictwie we wspólnocie. Poprzez chrzest św. wszyscy mamy tę samą godność, ale jesteśmy powołani do różnych posług. I tutaj chcę nawiązać do przygotowanych materiałów duszpasterskich. Są to m.in. specjalne katechezy, które funkcjonowały już w ubiegłym roku, oraz materiały dla rodzin przygotowane przez Komisję Duszpasterską KEP. Oficjalnie funkcjonują one jako materiały dla rodzin, ale są przeznaczone również do indywidualnej formacji. Natomiast krótkie 10-minutowe katechezy składają się z trzech części. Pierwsza podejmuje nauczanie Kościoła. Mamy tutaj fragmenty z nauczania Soboru Watykańskiego II. Druga część to wyjaśnienie, krótka katecheza z kerygmatem. I trzecia część – zadanie proponowane dla rodzin, czy dla poszczególnych osób, które z nich korzystają. Ta część to też propozycja praktycznego zastosowania przedstawionej treści w codzienności. Czyli możemy tutaj mówić o praktycznym uczestnictwie w życiu Kościoła. Od kiedy zostałem dyrektorem wydziału duszpasterskiego staram się ciągle o tych katechezach przypominać, żeby ta katecheza dla dorosłych w różnej formie się odbywała – mówi ks. Krziżok i podkreśla, że może to przybrać formę katechezy w pierwszą niedzielę miesiąca, czy przy okazji jakiejś jednej Mszy św., lub coniedzielnej wyznaczonej pory. Możliwości z ich korzystania jest wiele.

– Katechezy są przygotowane na każdą niedzielę roku, zaś kolejne miesiące wyznaczają nam tematy rozważań. Np. na pierwszy miesiąc, który zaczynamy od I niedzieli Adwentu mamy hasło: „Kościół jest wspólnotą”. Pierwsza katecheza „Skąd wziął się Kościół” obejmuje: fragment nauczania Soboru Watykańskiego II z Konstytucji dogmatycznej o Kościele, później mamy kilka słów wyjaśnienia i zadanie, np. podziękuj Bogu za dar Odkupienia i za zaproszenie do nowego życia; skorzystaj na początku Adwentu z sakramentu pokuty – tłumaczy dyrektor wydziału duszpasterskiego.

Dla młodzieży

W kwestii aktualnych wyzwań duszpasterskich dotyczących podejścia młodzieży do postrzegania Kościoła ks. Krziżok podkreśla płynącą z Komisji Duszpasterskiej KEP zachętę, by wejść w bogatą ofertę parafii. – Mamy tak wiele różnych wspólnot i możliwości, że zachęcamy, by w którąś z nich się włączyć. Coraz bardziej zaczynamy czuć to, co już Sobór Watykański II przed 50 laty sformułował: Kościół jest wspólnotą wspólnot. Nie czuliśmy tego jeszcze wtedy, ale dziś kiedy doświadczamy wielu odejść, i chyba też coraz bardziej pewnej obojętności na sprawy Boże, to myślę, że ten aspekt jest coraz bardziej aktualny: tworzyć wiele małych wspólnot, oferując ogromne bogactwo dla poszczególnych osób, również osób młodych – podkreśla kapłan.

W ramach przygotowania do nowego roku duszpasterskiego w auli PWT odbędzie się również konferencja duszpasterska dla proboszczów naszej archidiecezji – 9 grudnia w godz. 10.45-13.15.