Wrześniowe spotkania rejonowe

W ostatnich dniach rozpoczęły się katechezy wraz z adoracją Najświętszego Sakramentu połączoną z modlitwą za synod diecezjalny.

Archidiecezja została podzielona na 13 rejonów od 2 do 4 dekanatów każdy. Na spotkaniu jest obecny jeden delegat z biura synodalnego, który wygłasza konferencję dotyczącą 7 kościołów Apokalipsy. Po modlitwie i adoracji i błogosławieństwie jest okazja na zapoznanie się oraz rozmowę podczas agapy przygotowywanej przez parafie, która w swoich progach gości członków grup synodalnych z wyznaczonego terenu [3 dekanatów]. – Piękne to doświadczenie zarówno przy dziele, jak i w uczestnictwie przed Panem, cudowna katecheza ojca Oskara Maciaczyka, franciszkanina, czas uwielbienia, ciszy i agapy – powiedziała Karolina z oleśnickiej wspólnoty Miłość Pańska i dodaje: – piękne było to że czuć było Ducha Świętego w Miłości wzajemnej i to że było dużo kapłanów sióstr i świeckich.

Konferencja o. Oskara Maciaczyka OFM