Przygotowania duchowe i merytoryczne

Od 1 września 2023 do 25 listopada 2023 trwa etap formacji duchowej i organizacyjnej Parafialnych Zespołów Presynodalnych. Polega na wspólnej modlitwie, dzieleniu się Słowem Bożym, udziale w konferencjach i warsztatach. Zespoły otrzymają odpowiednie materiały i wsparcie.