Rozeznawanie w Zespołach Presynodalnych

Od 25 listopada 2023 do 8 kwietnia 2024 trwa etap pracy Parafialnych Zespołów Presynodalnych. Dopiero na tym etapie Zespół rozpoczyna pracę nad przygotowaniem obszarów dla komisji synodalnych, rozeznając stan życia kościelnego własnego środowiska i proponuje praktyczne inicjatywy zmierzające do poprawy sytuacji duszpasterskiej.