Spotkania rejonowe od grudnia 2023 do kwietnia 2024

W czasie rozeznawania obszarów prac dla komisji synodalnych zespoły presynodalne spotykają się 11 grudnia 2023 i 19 lutego 2024 w swoich rejonach na katechezie, modlitwie i agapie. Po napisaniu syntez i przesłaniu ich do Sekretariatu Synodu zespoły uczestniczą w spotkaniu rejonowym, które odbędzie się 22.04.2024 r.