Jak napisać syntezę?

W najnowszym filmiku na naszym kanale podpowiadamy, jak napisać syntezę:

Kilka informacji na temat syntezy można znaleźć też w podpowiedziach organizacyjnych:

  • Owocem wszystkich spotkań poświęconych rozeznawaniu jest synteza, którą w porozumieniu z pozostałymi członkami zespołu redaguje sekretarz[1].
  • Synteza zbiera odpowiedzi na pytania z obszarów: komunia, formacja, misja, rozeznane przez zespół za znaczące. Synteza nie powinna przekraczać 10 stron.
  • Przewodniczący zespołu dostarcza syntezę do Sekretariatu Synodu opatrzoną swoim podpisem i pieczęcią parafii pocztą elektroniczną, zwykłą lub osobiście do 8 kwietnia 2024 r.

[1] Ostateczny kształt syntezy nie musi powstawać w trakcie spotkania zespołu w obecności wszystkich członków zespołu, natomiast wszyscy członkowie zespołu powinni mieć możliwość zapoznania się z treścią. Należy pamiętać o zaleceniach z podpunktów: e) i f) z przypisu: sekretarz zespołu zapisuje to, co zostało rozeznane jako wspólne, znaczące, ważne dla całego zespołu; brzmienie zapisywanych odpowiedzi w syntezie powinno budzić pokój i zgodę członków zespołu (pytamy o to)