Plan spotkania kwietniowego w parafii

W kwietniu 2024 wszystkie zespoły presynodalne są zaproszone do dzielenia się fragmentem Pisma Świętego z Apokalipsy św. Jana (list do Kościoła w Filadelfii) wg poznanej już wcześniej metody.

PLAN SPOTKANIA